Společnost 3M využívá na tomto webu soubory cookie.  Tento web a vybraní poskytovatelé služeb společnosti 3M umísťují do vašeho počítače soubory cookie obsahující textové soubory za účelem jeho rozpoznání a:

  • přizpůsobení webových stránek společnosti 3M,
  • zobrazování reklam přizpůsobených vašim zájmům,
  • shromažďování anonymních statistických údajů ke zlepšování funkčnosti a výkonu webu.

Zjistěte, jaké jsou výhody přijetí těchto souborů cookie

Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit kliknutím na položku Předvolby souborů cookie.

Některé snahy o zamítnutí využívání souborů cookie se nemusí zdařit z důvodu nastavení souborů cookie v prohlížeči. Chcete-li nastavit preference zamítnutí využívání souborů cookie pomocí tohoto nástroje, musíte v nastaveních prohlížeče povolit soubory cookie třetí strany.

Kliknutím na tlačítko Potvrdit a pokračovat potvrzujete svůj souhlas s nastaveními souborů cookie a jejich pochopení, jak je uvedeno vlevo.

Potvrdit a pokračovat

Novinky

Sledujte aktuality z oblasti BOZP na jediném místě.

Výpary při svařování: několik důležitých věcí, které je potřebné zvážit

7. června 2019
Kašel, suchý kašel, hleny, dokonce i "černá rýma". To jsou věci, které asi velmi dobře znáte, pokud pracujete jako svářeč nebo v okolí míst, kde se svařuje. Pokud se svařování věnujete už delší dobu nebo trávíte hodně času v okolí svářeče, možná si myslíte, že jde o běžné účinky svařování. Že je to způsob, jakým vaše tělo vylučuje nečistoty. Běžné to však není.
Výpary při svařování: několik důležitých věcí, které je potřebné zvážit

Dobrý program na ochranu zdraví a bezpečnost v první řadě usiluje využít technická opatření (například lokální odsávání) na kontrolu kontaminantů. V případě svařování však tato opatření nemusí být realizovatelné nebo zcela účinné. Proto může být nezbytné použít respirátor, který vám pomůže chránit se před výpary ze svařování.

Pokud respirátor nemáte nebo používáte ochranu dýchacích cest, ale nepodstoupili jste řádné lékařské vyšetření a nebyli jste poučeni nebo náležitě vybaveni, stále existuje možnost, že výpary ze svařování dýcháte. Spalování, při kterém dochází k tvorbě kouře a výparů, může být nebezpečnější, než si myslíte.

Co jsou výpary ze svařování?

Při svařování vzniká tolik tepla, že ve skutečnosti dochází k odpařování kovu. Jakmile se odpařený kov dostane mimo tepla svařovacího oblouku, znovu zkondenzuje do extrémně malých částic, které nazýváme "výpary". Tyto mikroskopické kousky horkého kovu se vznášejí a jsou dostatečně malé na to, aby se dokázali uvolnit ze svařovacího oblouku a stoupat jako oblak kovového kouře do vzduchu na pracovišti. Tyto výpary může pak vdechovat svářeč nebo jiné osoby v blízkosti zdroje. Účinky výparů ze svařování obvykle nejsou hned patrné, na rozdíl od tepla, které může spálit pokožku nebo záření, které může mít vliv na vaše oči.

Viditelnou částí kouřového oblaku jsou zejména kovové částice, oxidy kovů a tavidlo (pokud se používá). Věda zabývající se výpary ze svařování se teprve vyvíjí. Přesná úroveň rizika a různé toxické účinky výparů závisí na tom, jaké kovy (a jejich koncentrace) se při práci používají. Pracovníci mohou být vystaveni různým kovům, mimo jiné:
• berylium,
• mangan,
• chrom (včetně šestimocného chromu Cr VI),
• železo,
• hliník,
• kadmium,
• nikl,
• měď,
• olovo,
• zinek
• a jiné.

Každý z těchto kovových výparů může mít na tělo jiný účinek, proto by měla být expozice účinně řízena. Pokud na pracovišti nejsou zavedeny účinná technická opatření nebo se z praktických důvodů nepoužívají, pracovníci mohou být vystaveni nezanedbatelnému množství výparů, což může mít potenciální vliv na zdraví.

Pracovníci mohou například dostat tzv. horečku z kovového, která se projevuje příznaky podobnými chřipce a trvá 24 až 48 hodin. Krátkodobá expozice vyššímu množství výparů a plynů ze svařování může mít navíc za následek podráždění očí, nosu a hrdla, závratě a nevolnost, které jsou běžně známé také jako choroba svářečů. Dlouhodobá expozice vyššímu množství výparů může způsobit poškození plic a vést k dalším závažným zdravotním následkům. Opakujeme, že věda zabývající se účinky výparů ze svařování se teprve vyvíjí.

Agentura OSHA přehodnotila některé z přijatelných úrovní různých kovů, jako je mangan a šestimocný chrom, které jsou přítomny ve výparech ze svařování. Agentura OSHA podstatně snížila přijatelné úrovně těchto kovů, což je další důkaz, že by se měl znovu posoudit doporučení týkající se ochrany dýchacích cest, abyste mohli správně rozhodnout a vybrat si takové ochranné prostředky, které zajistí odpovídající ochranu a budou vyhovovat těmto sníženým úrovním.

Nadměrná expozice výparům ze svařování může být nebezpečná i pro osoby, které se nacházejí v okolí místa svařování, jako jsou pomocníci při svařování, protipožární hlídky nebo pracovníci pracující v blízkosti svařovacích operací. Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti třeba vyhodnotit nebezpečí a přijmout vhodná opatření. Zaměstnavatelé by měli aktualizovat posudky expozice výparům ze svařování, které se vztahují na svářeče i pracovníků v blízkosti místa svařování, kteří se sice do svařování nezapojují, ale mohou být vystaveni výparům ze svařování.

Doporučení týkající se osobních ochranných prostředků (OOP) pro ochranu dýchacích cest při obrábění kovů:
Na nebezpečí pro dýchací cesty byste měli myslet stejně automaticky jako v případě jiných OOP resp. ochrany, kterou již používáte. Oblouk / UV záření a hořlavý potenciál svařování jsou okamžitě viditelné, ale také je nutné chránit si plíce a jiné životně důležité orgány.

Posudky expozice identifikující různá rizika budou vyžadovat různé OOP se specifickými požadavky na testování a kontrolu vhodnosti. Pokud je nutné do pracovního výstroje doplnit další bezpečnostní vybavení, v takovém případě může být pohodlnějším řešením integrovaná ochrana, která může potenciálně chránit před několika nebezpečími při práci. Pro svářeče mohou být takovým řešením svařovací přilby, které mají filtry s automatickým ztmavnutím, poskytují zpevněnou ochranu hlavy a jsou vybaveny integrovanými štíty na ochranu očí při broušení a připevnitelnými sluchátky na uši určenými do hlučného prostředí. Některá řešení využívají i systém s nuceným oběhem vzduchu (PAPR). Některé z těchto možností dokonce umožňují, aby byl uživatel zarostlý na tváři.

Pokud posuzujete expozici na pracovišti a zjistíte přítomnost nebezpečí pro dýchací cesty, musíte písemně vypracovat a zavést program ochrany dýchacích cest, který splňuje všechny požadavky předpisu 29 CFR 1910.134. Jelikož se požadavky agentury OSHA a úrovně expozice stále mění, je třeba váš program pravidelně revidovat a aktualizovat. Naše Centrum ochrany dýchacích cest vám nabízí širokou škálu zdrojů a informací, které vám pomohou při vyhodnocování a výběru produktů potřebných na ochranu před riziky, kterým jste vystavený na svém pracovišti.

Vzhledem k tomu, že nebezpečí spojená s obráběním kovů zahrnují množství různých typů materiálů přítomných ve výparech ze svařování, výběr vhodné ochrany dýchacích cest jako součást osobních ochranných prostředků používaných při obrábění kovů nebo ve výrobě je nesmírně důležitý. Pokud máte zájem o ukázku některého z našich produktů včetně našeho řešení s integrovaným systémem s nuceným oběhem vzduchu (PAPR), kontaktujte nás ještě dnes.

Pro více zajímavých článků sledujte Facebookovou skupinu OOPP CZ/SK.

https://www.facebook.com/groups/OOPP.CZSK/


Váš Safetyportal

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Zpracovává se ...
Všechna pole jsou povinná.
Jsme Vám k dispozici také na telefonu
+420 848 100 303

Pondělí - Pátek, 09:00 - 17:00

Pro stažení souboru se přihlašte

Soubory z této sekce mohou stahovat pouze přihlášení uživatelé. Registrace nic nestojí a je hotová za pár minut.

Přihlásit se